Reczańka

  

Działalność artystyczna: 1994 -

Gatunek: Folk/Traditional

 

Skład zespołu:

Luba Gawryluk - wokal (założycielka i pierwszy kierownik zespołu)

Ala Kamieńska - wokal i akordeon (obecny kierownik zespołu)

Helena Kamieńska - wokal

Eugenia Karpowicz - wokal

Helena Leończuk - wokal

Zinaida Sokołowska - wokal

Eugenia Stepaniuk - wokal

Elżbieta Zalewska - wokal

  

Pani Luba Gawryluk jako kobieta rozśpiewana, powszechnie znana w środowisku artystycznym, postanowiła założyć zespół. Wspólnie z Panią Zinaidą Sokołowską chodząc od domu do domu zebrała kilka kobiet z miejscowości Koźliki i zaprosiła na próbę. Sąsiadki przyszły z niedowierzaniem, że coś z tego wyjdzie. "Na wiosce trzeba pracować a nie śpiewać" - mówiły. Jedno spotkanie, drugie i kobiety zabrały się na szycie strojów na Festiwal Piosenki Białoruskiej. I w ten o to sposób 24 listopada 1994 r. "Reczańka" popłynęła w świat.

 

Pani Luba długo zastanawiała się nad tym jak nazwać swój zespół. Wstępnie myślała o nazwie "Koźliczanki" a nawet o nazwie przepływającej w okolicy rzeczki "Czarna kłoda", ale to nie były nazwy dla grupy. Pomysł by nazwać zespół po prostu słowem "rzeczka" a dla podkreślenia idealnie zapożyczyć nazwę z języka białoruskiego tj. "Reczańka" była pomysłem trafionym. Panie przyjęły pomysł Pani Luby i pod taką nazwą śpiewają do dziś.

 

Repertuar zespołu opiera się w szczególności na pieśniach ludowych sięgając do kultury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej a także polskiej. Siłą grupy "Reczańka" są melodyjne stare pieśni wyniesione z domów, co prawda dziś nieco przekształcone i wybrzmiewające współcześnie, ale przypadające do serca. Tematem jest m.in. przyroda, miłość, bo taka winna być piosenka ludowa.

 
W późniejszym okresie działalności zespołem zaopiekowała się córka pani Luby, Ala Kamieńska. Jako akompaniator i instruktor uczyła kunsztu śpiewania.

 


 
 

Pani Luba Gawryluk - założycielka zespołu "Reczańka".    fot. Piotr Woroniecki

 

Zespół zdobywał coraz wyższe miejsca w konkursach, brał udział w festynach ludowych oraz imprezach okolicznościowych. W 2004 roku został zaproszony do Spały na Dożynki Prezydenckie. W 2007 roku na 28 zespołów z całej Polski wyśpiewały główną nagrodę „Grand Prix” III Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim, rok później zajęły drugie miejsce. Kilka razy były w Grodnie na Białorusi. Zespół z zapisków kroniki ma na swoim koncie grubo ponad 400 występów, nie sposób wymienić tu wszystkich.

 

Jeszcze nie tak dawno Burmistrz Zabłudowa - Jacek W. Lulewicz opłacił nagrania w Studiu Radia Białystok dwóch materiałów, które ukazały się na płytach pt. „Spiawajcie z Reczańkaj” i „Hady maładyja”. Dzięki sponsorom śpiew ludowy popłynął szerokim echem.

 

  

Video: www.mfkw.pl    

XVIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Występ zespołu folklorystycznego „Reczańka” z Koźlik k. Białegostoku w czasie niedzielnego koncertu w Terespolu - 3 luty 2013 roku.

 

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie