Z pędzlem i rowerem - biwak dziecięco-młodzieżowy

 

data: 06-09.07.2010 r.

miejsce: Krynickie, Kaniuki

   

Od 6 do 9 lipca 2010 roku w Krynickich odbył się biwak dziecięco-młodzieżowy, w którym uczestniczyło 19 osób. Jego organizatorem był Miejski Ośrodek Animacji Kultury oraz Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie.
 
Słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom pleneru w malowaniu okolicznych krajobrazów. Pod kierunkiem instruktora plastyki z MOAK w Zabłudowie Katarzyny Pury powstały ciekawe prace utrwalające malowniczą wieś. Efektem warsztatów malarskich będzie wystawa, której otwarcie planowane jest pod koniec września.
 
Zajęcia z pedagogiki cyrku zaproponowane przez młodzież dla dzieci mieszkających w Krynickich stwarzały okazję do integracji. Piękne okolice zachęcały również do wspólnych wycieczek. Wyprawy rowerowe pod opieką wychowawców Doroty Roguckiej i Iwony Chojnowskiej rozbudzały wśród młodzieży ciekawość, ucząc wytrwałości, pozwalając na wyładowanie energii w sposób bezpieczny. Dostarczały również pozytywnych emocji związanych z pobytem na łonie przyrody i w grupie.
 
Organizatorzy przedsięwzięcia, dzieci, młodzież oraz ich rodzice składają podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie za dofinansowanie biwaku oraz Alinie Malinowskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynickich za udostępnienie pomieszczeń szkoły.

    

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

fot. MOAK w Zabłudowie 

  

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie