Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

 

data: 02.02.2014 r.

miejsce: Świetlica Wiejska w Halickich - 15-594 Halickie

  

 
W turnieju wzięło udział kilkunastu zawodników z 6 miejscowości gminy Zabłudów.
 

Wyniki:

 I MIEJSCE - NIZAR SAIDI
II MIEJSCE - BARTŁOMIEJ GOGOL
III MIEJSCE - JAKUB WYSZYŃSKI
 

Przyznano również 3 wyróżnienia:

Najstarszy zawodnik (72 l.) - Zbyszek Janowicz (Skrybicze) 
Najmłodszy zawodnik (15 l.) - Bartłomiej Kukliński (Halickie)
Jedyna przedstawicielka płci pięknej - Patrycja Prus (18 l.) (Zwierki)
 

Sędzią głównym turnieju był Robert Buraczyk.
 

Serdecznie dziękujemy:
- Panu Dariuszowi Kalmusowi za wsparcie duchowe oraz zakup atrakcyjnych nagród;
- Jerzemu Paradowiczowi za pomoc w organizacji turnieju;
- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za dofinansowanie ferii zimowych 2014 w Świetlicy w Halickich.
 

Wszystkim zawodnikom GRATULUJEMY!

  

       

 

       

 

       

  

fot. Tomasz Stachjuk

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie