2021

 

"Sieć na kulturę"

 

 

2020

 

"Zakup strojów ludowych zespołowi Rosy"

 

 

2017

 

"Tożsamość i kultura"

 

 

"Czar drewna i obiektywu"

 

 


2015

 

"Tropem historii"
 

  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

 

  

2014

 

"Znad Mieletyny"
 

Operacja polegała na wydaniu publikacji zatytułowanej „Ziemia Zabłudowska”, w której znalazły się zdjęcia oraz informacje nawiązujące do historii, zasobów naturalnych i społeczno-kulturowych gminy, regionu.

 
W ramach operacji zorganizowano 2 spotkania promujące wydawnictwo połączone z wystawą wybranych fotografii w niej zawartych.

 
Spotkania odbyły się 15.05.2014 r. r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz 22.05.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabłudowie. Pierwsze uroczyste spotkanie promocyjne uświetnił również swoim występem znany w regionie zespół Reczańka, przyczyniający się do kultywowania białoruskiego języka, gwary, obyczajów. Zespół wykonał utwory w języku polskim i białoruskim.

 
Celem wydawnictwa był rozwój turystyki, umożliwienie zapoznania się z walorami naturalnymi, kulturowymi i historycznymi gminy Zabłudów, obszaru LGD Puszcza Knyszyńska.

 
Realizacja zadania wynikała z potrzeby udokumentowania historii oraz zachowania, przybliżenia przyszłym pokoleniom dziedzictwa gminy Zabłudów, regionu podlaskiego.

  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

 

  

2013

 

"460 Urodziny Zabłudowa"


460 Urodziny Zabłudowa zorganizowane przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie odbyły się w dniach 24.08.2013 r. (Turniej szachowy im. Zygmunta Augusta) oraz 25.08.2013 r. (impreza plenerowa w Parku Zamkowym w Zabłudowie).
W Turnieju szachowym wzięli udział mieszkańcy gminy Zabłudów oraz innych gmin z regionu.
Impreza plenerowa w dniu 25.08.2013 r. rozpoczęła się uroczystym powitaniem przez Burmistrza Zabłudowa gości i uczestników imprezy oraz "koncertem na trąbkę".
Następnie zaprezentowały się lokalne zespoły:
Barwianka, Reczańka oraz Zabłudowski Zespół Akordeonowy. Zaprezentował się też zespół Revolve z Zabłudowa wykonujący muzykę rockową oraz młodzieżowy zespół Narva z Narwi wykonujący muzykę rockową w języku ukraińskim.
W trakcie imprezy odbyły się też koncerty:
- "Śpiewaj razem z nami", którego wykonawcami byli artyści białostockich teatrów i filharmonii,
- zespołu Impuls z regionu podlaskiego wykonującego muzykę disco polo,
- Grupy Big Bit The Beatles Show która zaprezentował znane utwory kultowego zespołu The Beatles.
W trakcie imprezy odbył się również pokaz taneczno - akrobatyczny oraz konkurs na najsilniejszego Zabłudowianina.
Imprezy towarzyszące: Jarmark Twórców Ludowych, Wioska dziecięca, Mecz piłki nożnej Klubu Sportowego "Rudnia", Kiermasz Książki Regionalnej, Mecz footbolu amerykańskiego, Symulator jazdy i zderzeń oraz Alkogogle.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

  

 

2012

 

"Sercem pisane"


W 2012 r. w wyniku realizacji przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie operacji „Sercem pisane” ukazał się tomik poezji Ewy Barbary Sacharewicz zatytułowana „Rozśpiewać każdy dzień…”.
W ramach projektu zorganizowano też 4 spotkania z autorką w czterech miejscowościach: Zabłudów, Rafałówka, Folwarki Wielkie, Folwarki Małe. W spotkaniach promocyjnych wzięli udział członkowie zespołu redakcyjnego, władze gminy, młodzież i dzieci, dorośli mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście.
Celem operacji „Sercem pisane” była również promocja, pielęgnacja tożsamości kulturowej województwa podlaskiego oraz ochrona unikalnych zjawisk kultury lokalnej.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
"459 Urodziny – Święto Zabłudowa"


19 sierpnia 2012 r. w Parku Zamkowym w Zabłudowie odbyła się impreza plenerowa „459 Urodziny – Święto Zabłudowa” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie w ramach projektu pod tym samym tytułem.
Impreza plenerowa rozpoczęła się hejnałem Zabłudowa - historycznym utworem Franciszka Karpińskiego „Kiedy ranne wstają zorze”) w wykonaniu tria trębaczy.
Na scenie zaprezentowały się młode talenty z Gminy Zabłudów oraz wystąpił świetnie zapowiadający się młody wokalisty z Zabłudowa – Mateusz Wasilewski.
Imprezę uświetniły występy zespołów: „Podlaskie Babeczki” w repertuarze z lat 60-tych; „Fart” z Bielska Podlaskiego; „Frey Lech Trio” w koncercie muzyki żydowskiej oraz męski ludowy zespół „Kuranty” prezentujący pieśni i piosenki w język białoruskim. Publiczność zabawiał również kabaret „Widelec”, zaś gwiazdą wieczoru był zespół „Turnioki” prezentujący folklor i muzykę góralską w nowych aranżacjach.
Ponadto podczas części artystycznej „459 Urodzin – Święta Zabłudowa” odbył się także pokaz ułański pt. „Zajazd szlachty podlaskiej na Zabłudów” oraz pokaz tańca z ogniem. Imprezę plenerową poprzedził Turniej szachowy im. Zygmunta Augusta w dniu 18.08.2012 r. Udział w nim wzięli zawodnicy z terenu gminy Zabłudów oraz z regionu podlaskiego.
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
"Białoruskie Dożynki 2012"


Operacja polegała na organizacji imprezy kulturalnej „Białoruskie Dożynki 2012” w Rybołach. Rozpoczęła się Liturgią świetą w cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana oraz Mszą św. przy krzyżach w Rybołach, podczas których nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych. Korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł z cerkwi na plac wokół Muzeum Kultury Materialnej "Baćkauszczyna" w Rybołach, gdzie gospodarze dożynek powitali chlebem i solą gospodarzy gminy Zabłudów.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły ludowe, folklorystyczne, w tym zespół z Białorusi. Wystąpiły też miejscowe zespoły istniejące przy Wiejskim Domu Kultury w Rybołach z repertuarem w języku białoruskim.
Podczas „Białoruskich Dożynek 2012” zaprezentowano również najładniejsze i najdorodniejsze płody rolne z Ryboł oraz okolicznych miejscowości.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Czas wspólnie spędzony nigdy nie jest stracony!"

 

W Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie w okresie od listopada 2011 r. do stycznie 2012 r. zrealizowano projekt pt. „Czas wspólnie spędzony nigdy nie jest stracony!” współfinansowany z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Żyj z pasją - działaj z pasją”.

 

 

 

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 
Działania proponowane w projekcie:
- przygotowanie przeprowadzenie zabawy andrzejkowej,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wykonywania ozdób z koralików.

 

Realizatorem i autorem projektu jest grupa wolontariuszy działająca w klubie "Pod Burmistrzem” oraz ich opiekunowie.

  

  

2011

 

"Białoruskie Święto Plonów"


Zrealizowany przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie projekt „Białoruskie Święto Plonów” polegał na organizacji imprezy kulturalnej Białoruskie Święto Plonów we wrześniu 2011 r. w Rybołach (Gmina Zabłudów). Udział w niej wzięło ok. 600 osób. Rozpoczęła się Liturgią świętą w cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana oraz Mszą św. przy krzyżach w Rybołach, podczas których odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych.
 
Przed sceną ustawione zostały wieńce dożynkowe. Wokół sceny zaprezentowano "Wystawę płodów rolnych" ukazująca najładniejsze i najdorodniejsze owoce pracy rolników z Ryboł i miejscowości sąsiadujących z Rybołami. W dniu imprezy nastąpiło też rozstrzygniecie konkursu plastycznego o tematyce dożynkowej i przyznane zostały uczestnikom nagrody.
 
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły ludowe, folklorystyczne, zespół wokalno-instrumentalny, oraz zespół z Białorusi. Jako kultywowanie języka, gwary, dorobku kulturalnego, zaprezentowały pieśni, obrzędy, przyśpiewki ludowe w języku białoruskim. Wystąpiły też dwa miejscowe zespoły istniejące przy Wiejskim Domu Kultury w Rybołach z repertuarem w języku białoruskim. Na zakończenie odbył się koncert pt. "Zabawa Ludowa" będący okazją do wspólnej tradycyjnej zabawy na świeżym powietrzu.
 
Na placu ze swoimi stoiskami rozstawili się twórcy ludowi z rękodziełem. Można też było zwiedzić zbiory Muzeum Kultury Materialnej "Baćkauszczyna".

 

Najmłodszym przygotowane zostały atrakcje w postaci malowania twarzy, konkursów, gier i zabaw, urządzeń dmuchanych.
 
Impreza miała na celu zachowanie od zapomnienia, popularyzację, utrwalenie oraz kultywowanie bogatych białoruskich tradycji i obrzędów żniwnych i dożynkowych; zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnych; prezentację dorobku ruchu artystycznego we wsi.
 
Białoruskie Święto Plonów było również alternatywą spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy, przyczyniło się do podniesienia jakości życia mieszkańców na obszarze objętym działaniem LGD Puszcza Knyszyńska.

  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Kolorowe Lato"

 

21 sierpnia 2011 roku odbyła się impreza pod nazwą "Kolorowe Lato" w ramach realizowanego projektu pod tym samym tytułem. Skierowana była do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Zabłudowa i sąsiednich miejscowości, poprzedzała 458 Urodziny Zabłudowa.
 
Impreza rozpoczęła się odegraniem hejnału Zabłudowa przez Trio Korzeniewskich i występem zespołu „Barwianka”. Następnie w programie pn. „Motylem jestem” artyści zabawiali najmłodszą część publiczności, a później Zespół Akordeonowy przybliżył instrumentalne wersje popularnych melodii we własnych aranżacjach. W następnej kolejności scena została zdominowana przez Babeczki Podlaskie, które rozgrzały publiczność w "Gorących rytmach" latynoamerykańskich. Występ ten miał na celu zainteresowanie mieszkańców kulturą innych narodów.
 
W ramach "Kolorowego Lata" zorganizowano i przeprowadzono również konkurs kulinarny "Potrawy naszych Babć" skierowany do mieszkańców Gminy Zabłudów - miał na celu kultywowanie tradycji kulinarnej. Konkursowe potrawy oceniło jury, przyznając nagrody.
 
Imprezami towarzyszącymi były: Jarmark Twórców Ludowej – mający na celu promocję artystów i twórców ludowych obszaru działania LGD Puszcza Knyszyńska; kiermasz książki – jego celem była popularyzacja wydawnictw organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabłudowie, pokaz sprawności w wykonaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
 
Impreza "Kolorowe Lato" stanowiła propozycję alternatywnego spędzania wolnego czasu, oddziaływaniem objęła nie tylko mieszkańców Gminy Zabłudów, ale także gminy sąsiadujące (Białystok, Michałowo, Narew, Bielsk Podlaski). Przyczyniła się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym oddziaływaniem LGD; przyczyniła się do promocji Podlasia oraz Gminy Zabłudów; uaktywniła współpracę pomiędzy różnymi instytucjami działającymi na terenie Gminy Zabłudów. W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób.

 
Impreza została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie przy wsparciu wolontariuszy, którzy przepracowali społecznie 30 godzin. Odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

  

  

2010

 

Wydanie i promocja fotoalbumu "Włodzimierz Naumiuk - artysta wsi podlaskiej"

 

Celem projektu: Wydanie i promocja fotoalbumu – „Włodzimierz Naumiuk – artysta wsi podlaskiej”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie w 2010 roku była:
- promocja twórczości Włodzimierza Naumiuka poprzez wydanie 1000 egz. fotoalbumu „Włodzimierz Naumiuk - artysta wsi podlaskiej”
- organizacja 5 wystaw promujących dorobek artystyczny Włodzimierza Naumiuka, a co za tym idzie prezentacja unikalnych umiejętności artysty - w Zabłudowie, Michałowie, Rafałówce, Rybołach, w Białymstoku w Książnicy Podlaskiej 
- ochrona szczególnie wartościowego zjawiska kultury lokalnej - rzeźby wywodzą swoje tematy z życia codziennego wsi Podlasia
- promocja województwa, poprzez budowanie i utrwalanie tożsamości kulturowej Regionu.
 
Wystawy odbywały się:
- 25 czerwca 2010 roku w Zabłudowie - Klub „Pod Burmistrzem”. O godz. 17.00 została otwarta wystawa rzeźb Włodzimierza Naumiuka wraz z promocją albumu pt. „Sen drewna i jawa życia” połączona z wystawą zdjęć wykorzystanych w w/w albumie - autorstwa Anny Worowskiej. Wystawę otworzył Włodzimierz Naumiuk, w towarzystwie Jana Leończuka i Anny Worowskiej. Udział wzięło 60 zaproszonych gości;
- 12 września 2010 roku podczas „Święta Grzyba” w Michałowie zaprezentowano wystawę rzeźb i fotografii, którą obejrzało ok. 600 uczestników imprezy. 
- od 23 do 28 września 2010 roku wystawa w Wiejskim Domu Kultury w Rafałówce. W otwarciu wystawy uczestniczył p. Włodzimierz Naumiuk. Na spotkanie przybyła młodzież ze Szkół Podstawowych w Dobrzyniówce i Rafałówce - ok. 100 osób. Wystawę obejrzeli również mieszkańcy Rafałówki - ok. 30 osób.
- od 30 września do 9 października 2010 roku w Wiejskim Domu Kultury w Rybołach. Wystawę mogli zwiedzić mieszkańcy Ryboł i okolicznych wsi. Na zakończenie wystawy zorganizowano spotkanie z autorami rzeźb i fotografii - p. Włodzimierzem Naumiukiem i Anną Worowską .
- od 06 października 2010 roku do 3 listopada 2010 roku wystawa w Galerii „Na Piętrze” Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Tu wystawę obejrzało ok. 1 000 osób. W trakcie trwania wystawy informacja o wystawie oraz galerię zdjęć można było obejrzeć na stronie www. Książnicy Podlaskiej. Obecnie informacja o tejże wystawie znajduje się w archiwum elektronicznym instytucji.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
"Lato w Parku Zamkowym"


Miejski Ośrodek Animacji Kultury w 2010 r. zrealizował projekt pn. „Lato w Parku Zamkowym” Jego głównymi celami były:
- aktywizowanie społeczeństwa w zakresie kultywowania historii, regionalnej kuchni i muzyki;
- kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację rzemiosła i twórczości ludowej przez organizację jarmarków twórców ludowych i promocja lokalnej twórczości artystycznej;
- promowanie uzdolnionej młodzieży;
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
 
W ramach projektu zrealizowano imprezę „Lato w Parku Zamkowym” poprzedzającą 457 Urodziny Zabłudowa. Odbyła się ona w dniu 22 sierpnia 2010 roku w Parku Zamkowym w Zabłudowie w godzinach: 14:00-18:00.
 
Impreza składała się z dwóch bloków:
- historyczno-kulinarnego,
- edukacyjno-promocyjnego.
 
Blok historyczno-kulinarny miał za zadanie rozbudzenie zainteresowań historią regionu, poprzez prezentację rycerskiego pokazu historycznego, odegranie Hejnału Zabłudowa, prezentację dawnych przyśpiewek ludowych oraz kultywowanie tradycji kulinarnej poprzez zorganizowanie konkursu kulinarnego "Potrawy naszych babć" kierowanego do mieszkańców Gminy Zabłudów.

 
Na blok edukacyjno-promocyjny złożyły się: bajka ekologiczna "Ostatnie drzewo" w wykonaniu 3-osobowego zespołu teatralnego CoNieco - Teatr Lalki i Pantomimy, koncert "Młode Talenty" będący promocją uzdolnionej młodzieży, koncert białoruski w wykonaniu duet rodzinnego "Luba i Ala", mający na celu prezentację dorobku artystycznego mniejszości białoruskiej oraz pokaz tańca arabskiego, którego celem było poszerzenie zainteresowań obcą kulturą.
 
Imprezami towarzyszącymi wydarzeniu były: Jarmark Twórczości Ludowej - to promocja artystów i twórców ludowych obszaru działania LGD Puszcza Knyszyńska; Kiermasz książki regionalnej - jako popularyzacja wydawnictw regionu, współorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabłudowie; III Konkurs Kulinarny "Potrawy naszych babć" – mający na celu kultywowanie tradycyjnej kuchni Gminy Zabłudów.
 
W ramach projektu założona została również strona internetowa służąca promocji i reklamie. Umożliwiła ona dotarcie z informacją o imprezie kulturalnej nie tylko do mieszkańców Gminy Zabłudów.
 
Projekt „Lato w Parku Zamkowym” zrealizowano dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
"Folk w Halickich" - remont świetlicy wiejskiej w Halickich i organizacja imprezy kulturalnej


Głównymi celami projektu Folk w Halickich - remont świetlicy wiejskiej w Halickich i organizacja imprezy kulturalnej zrealizowanego przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie były:
- poprawa warunków działalności społeczno-kulturalnej mieszkańców wsi Halickie poprzez polepszenie stanu lokalowego i estetycznego świetlicy;
- pobudzenie społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Halickie poprzez wykonanie remontu świetlicy oraz organizację imprezy folklorystycznej.
 
Remont Świetlicy Wiejskiej w Halickich obejmował remont sufitów, aprawę dachu i poprawę estetyki budynku, wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym.
 
Działania te miały za zadanie poprawę estetyki, warunków organizacji imprez kulturalnych, codziennej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa ich użytkownikom.
 
Organizacja imprezy przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowań mieszkańców wsi i okolicy muzyką folkową, co miało na celu zaproponowanie alternatywnego spędzenia wolnego czasu, szczególnie dla młodzieży. Dzięki zrealizowanemu projektowi rozszerzył się zakres działań świetlicy skierowany do różnych grup mieszkańców w celu ich aktywizacji na rzecz swego środowiska społecznego.
 
Projekt "'Folk w Halickich" - remont Świetlicy Wiejskiej w Halickich i organizacja imprezy kulturalnej" realizowany był w ramach osi 3 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla "Małych Projektów".

 

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  

   

2009

 

"Dzieci wiejskie na scenie"

 

Zadanie publiczne dotyczące edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży pod nazwą ,,Dzieci wiejskie na scenie - tradycja i współczesność w kulturze białoruskiej", było realizowane przez Wiejski Dom Kultury w Rybołach w okresie od 1 lipca 2009 r do 30 listopada 2009 r.
 
W ramach projektu zorganizowano autokarową wycieczkę do Muzeum Wsi w Ciechanowcu, oraz odbyły się warsztaty teatralne kukiełkowe i żywego planu, nauki śpiewu i tańca ludowego.
 
Wyniki warsztatów zaprezentowano na imprezie w Wiejskim Domu Kultury w Rybołach w dnia 21 listopada 2009 r. z udziałem publiczności i dostojnych gości w osobach: Radcy Ambasady Republiki Białoruś i jednocześnie Dyrektora Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce Aleksandra Karaczuna, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabłudowie Jana Leszka Wołosewicza, Burmistrza Zabłudowa Jacka Lulewicza z małżonką, Zastępcę Burmistrza Zabłudowa Mirosława Maksymiuka z małżonką, Księdza Parafii Prawosławnej w Rybołach Marka Litwiniuka oraz TVP z Białegostoku.

 

W programie imprezy publiczność obejrzała: scenkę teatralną ,,Z roha usiaho mnoha" w wykonaniu grupy teatralnej młodzieżowo-dziecięcej (teatrzyk kukiełkowy), obrzęd sylwestrowy ,,Hohotucha"w wykonaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych (żywy plan), regionalne tańce i piosenki ludowe w wykonaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Gościnnie wystąpiły zespoły: ,,Reczańka" z Koźlik z obrzędem ,,Perepiwannie" i ,,Rozśpiewany Gródek" z Gródka z obrzędem ,,Wieczorki".

 

Imprezę zakończono poczęstunkiem zespołów i zaproszonych gości.Grupa teatralna żywego planu z WDK w Rybołach z obrzędem ,,Hohotucha" wzięła udział w XVI PREZENTACJI ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH ,,BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE" zorganizowanej dnia 22 listopada w Hajnówce.
 
Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Polski Projekt 400 Miast - "Wiedzieć i działać dla serca"

 

 

 

Trzeci Rajd Rowerowy
 
„Na rower wskakujemy i tak zdrowie promujemy” – pod takim hasłem odbył się dwudniowy rajd rowerowy Szlakiem Puszczy Białowieskiej, zorganizowany w gminie Zabłudów w ramach realizacji projektu 400 Miast „Wiedzieć i działać dla serca”.
 
W ramach realizacji Polskiego Programu 400 Miast, w którym uczestniczy również Gmina Zabłudów zorganizowany został w dniach 12–13 września 2009 roku Trzeci Rajd Rowerowy Puszczą Białowieską. Trasa Rajdu biegła przez „Krainę Otwartych Okiennic”, Dolinę Narwi i Narewki, Otulinę Puszczy Białowieskiej, Szlak Dębów Królewskich. Młodzież zwiedziła również Rezerwat Żubrów i Park Pałacowy. Po krótkim pobycie w „Miejscu Mocy”, strudzeni kolarze ruszyli w drogę powrotną. W niedzielne popołudnie Rajdowcy szczęśliwe wrócili do Zabłudowa. Uczestnikami Rajdu była młodzież i dorośli z terenu Gminy Zabłudów. W sumie w wyprawie uczestniczyło 17 osób. Organizatorami rajdu byli Dorota Rogucka, Iwona Chojnowska oraz Andrzej Samsonowicz.

 

  

 
2008

 
"Uwierzyć w siebie - trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy"
 

Od października do grudnia 2008 r. (przez 10 tygodni) w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury i w Szkołach Podstawowych w Zabłudowie oraz w Dobrzyniówce, realizowany był program: „Uwierzyć w siebie – trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy” w ramach Rządowego Programu „Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich”. Na realizację otrzymano dotację z MEN w wysokości 13 652 zł. Głównym celem programu było wzmocnienie i rozwinięcie indywidualnych cech osobowych, zdolności i umiejętności społecznych, które warunkują optymalne funkcjonowanie dzieci. Uczestnikami programu byli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zabłudowie oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce. Brali udział w zajęciach socjoterapeutycznych, a także teatralnych, z pedagogiki cyrku, działali w grupach wolontariatowych. Pozyskane środki umożliwiły zakup materiałów i środków dydaktycznych do realizacji zajęć, a także zorganizowanie kilku imprez i wyjazdów.

 
1. Spotkania edukacyjne z elementami warsztatu artystycznego, kształtujące zainteresowania, uzdolnienia oraz umiejętności uczestniczenia w kulturze:
- wyjazd do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku - zwiedzanie i warsztaty rzeźby w glinie,
- wyjazd do Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku,
- warsztaty teatralne z aktorem w MOAK w Zabłudowie,
- zajęcia z pedagogiki cyrku w SP w Dobrzyniówce,
- spotkanie andrzejkowe pt. „Jarmark wróżb” przygotowane przez wolontariat.
 
2. Wyjazdy sportowo-rekreacyjne:
- wyjazd na basen w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku,
- 2 wyjazdy na ściankę wspinaczkową w Galerii "Alfa" w Białymstoku,
- wyjazd do Multikina Helios na film 3D „Podróż do wnętrza ziemi”
- wyjazd do kręgielni w Galerii Białej w Białymstoku
 
Autorzy i realizatorzy: 
mgr Dorota Rogucka - instruktor kulturalno-oświatowy w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie
mgr Barbara Wasilewska - nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie
mgr Iwona Chojnowska - nauczyciel w Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie
W realizacji programu uczestniczyli też nauczyciele: Joanna Łajewska Talipska, Elżbieta Kasperowicz i Jolanta Turosińska.

 

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie