Celem zadania jest zakup jednolitych strojów z wzornictwem białoruskim, obuwia scenicznego oraz chust zespołowi "Rosy" działającemu przy Wiejskim Domu Kultury w Rybołach.

 

Zadanie polega na uszyciu 10 kompletów strojów składających się z bluzek, spódnic z halką, kubraków, fartuchów, które stanowią ludowy strój zespołu Rosy. Bluzki i fartuchy wymagają ręcznego wuhaftowania tradycyjnym wzornictwem białoruskim. W ramach zadania odbędą się bezpłatne konsultacje z Działem Etnografii w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w celu ustalenia poprawności opracowanego wzoru stroju.

 

Niezbędny jest także zakup 10 par damskiego obuwia scenicznego. Dodatkowy koszt stanowi zakup 10 chust związanych z regionem.

 

Stroje będą przechowywane w Wiejskim Domu Kultury w Rybołach, w szafach sali teatralnej i przekazane członkom zespołu na wszystkie występy.

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 45 800,00 zł

Wkład własny: 3 800,00 zł

Dofinansowanie NCK: 42 000,00 zł

 

Dzięki tej inicjatywie zespół będzie w wiarygodny sposób kultywować tradycję wśród mieszkańców regionu. Kolejne pokolenia będą poznawały historię i zwyczaje kultury białoruskiej. Poprawi się autentyczność przekazu. Poprzez jednolity strój zespół Rosy będzie kojarzony z daną miejscowością i stanie się wizerunkiem wielokulturowej gminy Zabłudów. Jednocześnie wzmocni to więź i poczucie wartości członków zespołu.

  

 

Copyright © Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie