O nas

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie jest samorządową instytucją, realizującą zadania własne gminy Zabłudów w zakresie kultury. Podstawowym celem MOAK w Zabłudowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, wychowanie przez sztukę a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.

Kontakt

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie

16-060 Zabłudów

ul. Rynek 8

woj. podlaskie

telefon: 85 718 84 43

biuro@moak-zabludow.pl