80. rocznica bitwy pod Pawłami

12 czerwca 2023 r. minęła 80. rocznica bitwy pod Pawłami.

11 czerwca 1943 r. Żołnierze IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego podjęli nierówną walkę z przeważającymi liczebnie oddziałami niemieckimi. W potyczce zginęli niemal wszyscy partyzanci oraz kilkudziesięciu żołnierzy formacji niemieckich.

Uroczystości rocznicowe odbyły się przy pomniku Bojowników Walczących o Polskę i Honor Narodu w Pawłach. Organizatorem wydarzenia byli Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie oraz I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych, władz rządowych i samorządowych, wojsko, nadleśnictwo oraz zgromadzeni mieszkańcy gminy. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku reprezentował pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji – Jacek Hryniewicki, który przedstawił rys historyczny wydarzeń.

Przybyłe wiosną 1943 r. na Podlasie Uderzeniowe Bataliony Kadrowe były pierwszymi, które podjęły skuteczną walkę zbrojną z Niemcami i sowiecką partyzantką terroryzującą ludność Podlasia. Szlak bojowy UBK prowadził z Warszawy, przez Podlasie, Prusy Wschodnie, Nowogródczyznę i Wileńszczyznę. Zwieńczeniem czynu zbrojnego formacji był udział w operacji „Ostra Brama”.

fot. Marta Śliwińska, Wojciech Nowik