81. rocznica bitwy pod Pawłami

11 czerwca 2024 r. upamiętniliśmy 81. rocznicę bitwy pod Pawłami (gm. Zabłudów, pow. białostocki). W 1943 r. Żołnierze IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego podjęli nierówną walkę z przeważającymi liczebnie oddziałami niemieckimi. W potyczce zginęli niemal wszyscy partyzanci oraz kilkudziesięciu żołnierzy formacji niemieckich.

Skromne uroczystości rocznicowe odbyły się przy pomniku Bojowników Walczących o Polskę i Honor Narodu w Pawłach.

Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, w uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu, wojsko oraz zgromadzeni mieszkańcy gminy. Po prezentacji krótkiego rysu historycznego w miejscu pamięci delegacje złożyły kwiaty.

fot. Zofia Skowrońska