Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie jest samorządową instytucją, realizującą zadania własne gminy Zabłudów w zakresie kultury. Podstawowym celem MOAK w Zabłudowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, wychowanie przez sztukę a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.
Do zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. Istotnym zadaniem jest także rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ważną częścią jest też gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, a przy tym promocja Gminy Zabłudów.
MOAK w Zabłudowie swe zadania realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze, imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, stałych form zainteresowań oraz sekcji artystycznych. Ośrodek swą działalność prowadzi poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw oraz imprez plenerowych, prowadzenie klubów, zespołów, sekcji zainteresowań, ognisk pracy artystycznej jak i także prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, impresariatu artystycznego usług plastycznych i reklamowych, świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu, prowadzenie sprzedaży giełdowej, detalicznej i antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych.
NASZ ZESPÓŁ
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie
Cecylia Halicka - Dyrektor
Elwira Samsonowicz - Główny Księgowy
Barbara Kulikowska - Instruktor
Katarzyna Pura - Instruktor
Zofia Skowrońska - Instruktor​​​​​​​
Marcin Ciuchniecki - Animator kultury
Wiejski Dom Kultury w Rafałówce
Dorota Krzywicka
Wiejski Dom Kultury w Rybołach
Gabriel Hryniewicki
Świetlica Wiejska w Halickich
Elżbieta Czarnecka
Wiejski Dom Kultury w Krynickich
tymczasowo zamknięty

GODZINY PRACY
Poniedziałek - Piątek
godz. 9:00 - 17:00
Sobota
godz. 9:00 - 11:00
Back to Top