O nas

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie jest samorządową instytucją, realizującą zadania własne gminy Zabłudów w zakresie kultury. Podstawowym celem instytucji kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, wychowanie przez sztukę a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.

Do podstawowych zadań MOAK w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowanie wiedzą i sztuką, kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego. Istotnym zadaniem jest także rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ważną częścią jest też gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, a przy tym promocja gminy Zabłudów.

MOAK w Zabłudowie swe zadania realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze, imprezy kulturalne, imprezy sportowo-rekreacyjne, stałe formy zainteresowań oraz sekcje artystyczne. Ośrodek swą działalność prowadzi poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw oraz imprez plenerowych, prowadzenie klubów, zespołów, sekcji zainteresowań, ognisk pracy artystycznej, jak i także prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, impresariatu artystycznego usług plastycznych i reklamowych. Ośrodek świadczy usługi w zakresie wynajmu lokali i sprzętu, prowadzenia sprzedaży giełdowej, detalicznej i antykwarycznej dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego, organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych.

Nasz zespół

Elwira Samsonowicz
p.o. Dyrektora MOAK w Zabłudowie

Anita Jurska
Główny Księgowy

Barbara Kulikowska
Instruktor

Katarzyna Pura
Instruktor

Zofia Skowrońska
Instruktor​​​​​​​

Marcin Ciuchniecki
Animator kultury / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dorota Krzywicka
Instruktor (Wiejski Dom Kultury w Rafałówce)

Gabriel Hryniewicki
Młodszy Instruktor (Wiejski Dom Kultury w Rybołach)

Marta Mironiuk
Młodszy Instruktor (Świetlica Wiejska w Halickich)

Marta Śliwińska
Redaktor gazety „Zabłudów i Okolice”

Wojciech Nowik
Konserwator

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek

godz. 9:00 – 17:00

Sobota

godz. 9:00 – 13:30