„Wszystkiego było w życiu” – spotkanie z Włodzimierzem Naumiukiem