Wydawnictwa

Zabłudów i Okolice

„Zabłudów i Okolice” – gminny miesięcznik wydawany od 2009 roku przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie. Od 2022 roku jako dwumiesięcznik.
Głównym celem gazety jest stałe informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze Zabłudowa, jak również wszelkich inicjatywach społeczno-kulturalnych, które mają miejsce na terenie całej gminy.
Redaktorzy: 
Marta Śliwińska (2019-        )

Piotr Woroniecki (2009-2018)

Nakład: 500 egz.

e-mail: redakcja@moak-zabludow.pl 

 

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Z Zabłudowskiej Ziemi

Pierwszy numer gazety „Z Zabłudowskiej Ziemi” ukazał się jesienią 1991 roku. Początkowo rola wydawcy była w rękach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej wraz z Komisją Kultury Zdrowia i Oświaty Rady Miejskiej w Zabłudowie. Od stycznia 1995 roku gazeta zaczęła się ukazywać przy współpracy TPZZ z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabłudowie, a od roku 2000 po rozwiązaniu TPZZ pismo trafiło pod skrzydła Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zabłudowie, a następnie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.  Od samego początku redakcję nad całością sprawowali: Jan Leończuk i Jacek Waldemar Lulewicz. W 2005 roku ukazał się ostatni 56 numer gazety, po czym zawieszono jej dalsze wydawnictwo.

Publikacje książkowe

W przygotowaniu.