Wydawnictwa

Zabłudów i Okolice

„Zabłudów i Okolice” – gminny miesięcznik wydawany od 2009 roku przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie. Od 2022 roku jako dwumiesięcznik w pełnym kolorze.

Głównym celem gazety jest stałe informowanie mieszkańców o działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze Zabłudowa, jak również wszelkich inicjatywach społeczno-kulturalnych, które mają miejsce na terenie całej gminy.

Redaktorzy: 
Marta Śliwińska (2019-        )

Piotr Woroniecki (2009-2018)

Nakład: 500 egz.

e-mail: redakcja@moak-zabludow.pl 

 

Wybierz rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Nasze publikacje

100-lecie kaplicy pw. Przemienienia Pańskiego w Halickich

Liczba stron: 56
Data wydania: 2018
ISBN 978-83-7657-263-5

Redakcja: Cecylia Ewa Halicka
Opracowanie graficzne: Marcin Ciuchniecki
Przygotowanie do druku: Ewa Frymus-Dąbrowska

Druk: Wydawnictwo PRYMAT

Ziemia Zabłudowska

Legenda – Historia – Przyroda

Fotografie: Anna Worowska

Teksty, wybór i opracowanie: Jan Leończuk

Liczba stron: 128
Data wydania: 2014
ISBN 978-83-7657-157-7

Projekt graficzny: Ida Matysek
Okładka: Joanna Kossak
Redakcja techniczna: Mariusz Śliwowski, Joanna Kossak
Korekta: Barbara Kulikowska
Skład i łamanie: Ewa Frymus-Dąbrowska

Druk i oprawa: PRYMAT

Wsparcie finansowe: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ewa Barbara Sacharewicz

Rozśpiewać każdy dzień…

Liczba stron: 116
Data wydania: 2012
ISBN 978-83-7657-031-0

Redaktorzy: Jan Leończuk, Barbara Kulikowska, Cecylia Halicka

Redaktorzy techniczni: Ewa Frymus-Dąbrowska, Daniel Znamierowski

Druk i łamanie: Wydawnictwo PRYMAT

Wsparcie finansowe: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Sen drewna i jawa życia – rzeźby Włodzimierza Naumiuka

Ilość stron: 80
Data wydania: 2010
ISBN 987-8360368-46-6

Wstęp: Jan Leończuk

Poezje: Jan Leończuk
Fotografie: Anna Worowska

Projekt graficzny, projekt okładki: Ewa Worowska
Zdjęcie na okładce: Rusałka
Redakcja: Daniel Znamierowski
Korekta: Cecylia Halicka

Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Druk i oprawa: Mazowieckie Zakłady Graficzne

Wsparcie finansowe: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Gmina Zabłudów

Z Zabłudowskiej Ziemi

Pierwszy numer gazety „Z Zabłudowskiej Ziemi” ukazał się jesienią 1991 roku. Początkowo rola wydawcy była w rękach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej wraz z Komisją Kultury Zdrowia i Oświaty Rady Miejskiej w Zabłudowie. Od stycznia 1995 roku gazeta zaczęła się ukazywać przy współpracy TPZZ z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabłudowie, a od roku 2000 po rozwiązaniu TPZZ pismo trafiło pod skrzydła Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zabłudowie, a następnie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie.  Od samego początku redakcję nad całością sprawowali: Jan Leończuk i Jacek Waldemar Lulewicz. W 2005 roku ukazał się ostatni 56 numer gazety, po czym zawieszono jej dalsze wydawnictwo.

Zobacz: Numery archiwalne

1/19912/19923/19924/19925/19926/19927/19928/19939/199310-11/199312/199313/199414/199415/199416/199417/199419/199520/199521/199522/199523-24/199625-26/199628/199629-30/199731/199732-33/199735/199739-40/199842/199844/199946/2001

 „Rocznik Zabłudowski”

 W 2006 roku pojawiła się kolejna szansa, ażeby prowadzić dalsze prace nad poszukiwaniem źródeł i materiałów do dziejów naszej ziemi. Do ich publikacji powołany został „Rocznik Zabłudowski”. Publikacja zastępująca zlikwidowaną gazetę „Z Zabłudowskiej Ziemi” zawiera rozprawy, szkice i inne prace często niedostępne w innych periodykach. „Rocznik Zabłudowski” wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabłudowie aktualnie liczy 7 tomów. Pierwszy z nich ukazał się w 2007 roku.

Biblioteczka literacka „ZZZ”

Wydawnictwa zrealizowane przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej.

Adam Szot

Dzieje parafii Zabłudów do 1795 roku

Liczba stron: 88
Data wydania: 1992
Wespół z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.

Józef Maroszek

Prawa i przywileje miasta i dóbr miejskich ZABŁUDÓW XV – XVIII w.

Liczba stron: 328
Nakład: 250 egz.
Data wydania: 1994
ISBN 83-86423-05-6
Wespół z Działem Wydawniczym Filii UW w Białymstoku.

Bronisław Zadykowicz

Moje Wołanie (poezja ludowa)

Nr 1
Liczba stron: 31
Nakład: 200 egz.
Data wydania: 1994

Teresa Łuckiewicz

Mówię do Ciebie  (poezja sakralna)

Nr 2
Liczba stron: 28
Nakład: 250 egz.
Data wydania: 1994

Marta Cywińska

Sekrety  (poezja)

Nr 3
Liczba stron: 35
Nakład: 250 egz.
Data wydania: 1995
ISBN 83-86620-00-5

Ariusz Małek

Spis podatników z 24.02.1799 r. miasta Zabłudowa

Nr 4 
Liczba stron: 16
Data wydania: 1995
Redaktor wydania: Tomasz Jurgielewicz
Skład: Archiwariusz s.c.

Okruchy Pamięci – zbiór opowiadań ludowych (folklor)

Nr 5
Wybór i opracowanie: Jan Leończuk
Data wydania: 1995

Stanisław Dakowicz

Kronika wsi Krynickie

Nr 6
Liczba stron: 76
Nakład: 200 egz.
Data wydania: 1995
ISBN 83-86620-05-6

Stanisław Dakowicz

Wspomnienia

Nr 7
Liczba stron: 79
Nakład: 200 egz.
Data wydania: 1995
ISBN 83-86620-05-6

Jerzy Szumski

Epidemia cholery w 1831 r. w dobrach zabłudowskich

Nr 8
Liczba stron: 56
Nakład: 200 egz.
Data wydania: 1996
ISBN: 83-86620-25-0

Jan Leończuk, Jacek Lulewicz

Drzewo życia czyli o Włodzimierzu Naumiuku rzeźbiarzu z Kaniuk

Nr 9
Fotografie: Anna Worowska
Data wydania: 1997