Zofia Skowrońska
Klub "Pod Burmistrzem" (16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8)
piątki  |  godz. 13:00 - 15:00
klasy I-III
Fundamentem wszelakich talentów człowieka są umiejętności, które zdobył początkowym etapie swojego życia.
 
Zajęcia ogólnorozwojowe to czas, w którym Państwa dzieci będą mogły budować poczucie własnej wartości, uczyć się prawidłowej komunikacji, a także poprzez stymulacje inteligencji, rozwijają wszechstronne umiejętności.
 
Zajęcia prowadzone głównie w charakterze zabawy, które pozwalają w naturalny sposób kształtować i rozwijać swoje predyspozycje.
 
Podczas zajęć są wykorzystywane m.in. elementy działań plastycznych, teatralnych oraz związanych z aktywnością fizyczną - ruch uwzględniający rytm, muzykę, taniec.
Back to Top