Reczańka

Działalność artystyczna od 1994 roku

Gatunek: folk, śpiew i muzyka ludowa

Skład zespołu: Luba Gawryluk (założycielka i pierwszy kierownik zespołu), Ala Kamieńska (kierownik zespołu), Wiesława Kondratiuk, Helena Leończuk, Grażyna Michiej-Charytoniuk, Patricia Meunier, Zinaida Sokołowska, Nina Stepaniuk, Elżbieta Zalewska

W zespole występowały: Helena Kamieńska, Eugenia Karpowicz, Eugenia Stepaniuk

fotografia przedstawia zespół Reczanka

Pani Luba Gawryluk jako kobieta rozśpiewana, powszechnie znana w środowisku artystycznym, postanowiła założyć zespół. Wspólnie z Panią Zinaidą Sokołowską chodząc od domu do domu zebrała kilka kobiet z miejscowości Koźliki i zaprosiła na próbę. Sąsiadki przyszły z niedowierzaniem, że coś z tego wyjdzie. „Na wiosce trzeba pracować a nie śpiewać” – mówiły. Jedno spotkanie, drugie i kobiety zabrały się na szycie strojów na Festiwal Piosenki Białoruskiej. I w ten o to sposób 24 listopada 1994 r. „Reczańka” popłynęła w świat.

Pani Luba długo zastanawiała się nad tym jak nazwać swój zespół. Wstępnie myślała o nazwie „Koźliczanki” a nawet o nazwie przepływającej w okolicy rzeczki „Czarna kłoda”, ale to nie były nazwy dla grupy. Pomysł by nazwać zespół po prostu słowem „rzeczka” a dla podkreślenia idealnie zapożyczyć nazwę z języka białoruskiego tj. „Reczańka” była pomysłem trafionym. Panie przyjęły pomysł Pani Luby i pod taką nazwą śpiewają do dziś.

Repertuar zespołu opiera się w szczególności na pieśniach ludowych sięgając do kultury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej a także polskiej. Siłą grupy „Reczańka” są melodyjne stare pieśni wyniesione z domów, co prawda dziś nieco przekształcone i wybrzmiewające współcześnie, ale przypadające do serca. Tematem jest m.in. przyroda, miłość, bo taka winna być piosenka ludowa.

W późniejszym okresie działalności zespołem zaopiekowała się córka pani Luby, Ala Kamieńska. Jako akompaniator i instruktor uczyła kunsztu śpiewania.

Zespół zdobywał coraz wyższe miejsca w konkursach, brał udział w festynach ludowych oraz imprezach okolicznościowych. W 2004 roku został zaproszony do Spały na Dożynki Prezydenckie. W 2007 roku na 28 zespołów z całej Polski wyśpiewały główną nagrodę „Grand Prix” III Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim, rok później zajęły drugie miejsce. Kilka razy były w Grodnie na Białorusi. Zespół z zapisków kroniki ma na swoim koncie grubo ponad 400 występów, nie sposób wymienić tu wszystkich.

Jeszcze nie tak dawno Burmistrz Zabłudowa – Jacek W. Lulewicz opłacił nagrania w Studiu Radia Białystok dwóch materiałów, które ukazały się na płytach pt. „Spiawajcie z Reczańkaj” i „Hady maładyja”. Dzięki sponsorom śpiew ludowy popłynął szerokim echem.