Katarzyna Pura
Klub "Pod Burmistrzem" (16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8)
wtorek - godz. 15:00 - 17:00 (grupa starsza)
środa - godz. 13:30 - 15:00 (grupa młodsza)​​​​​​​
Głównym celem zajęć plastycznych jest rozbudzenie wyobraźni młodego człowieka. Zajęcia uczą sposobów wyrażania swoich myśli, emocji, uczuć, doskonalą w pracy indywidualnej i zespołowej czy chociażby uczą posługiwania się różnorodnymi technikami i narzędziami plastycznymi (kompozycje płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne). 
Uczestnicy wyrażają siebie za pośrednictwem sztuki oraz poznają najważniejsze zagadnienia plastyczne. Twórcze eksperymenty i zabawy plastyczne z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi są nieodzownym elementem zajęć. Utrwalanie i pogłębianie umiejętności plastycznych odbywa się poprzez działania w pracowni i w plenerze.
Back to Top