Monika Jasiukiewicz
Klub "Pod Burmistrzem" (16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8)
sobota - od godz. 09:00 - 11:00
"Szkoła Rzeźby" powstała w 1996 roku za sprawą wybitnego artysty - rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka z Kaniuk.  Zapoczątkowana inicjatywa była elementem zgłoszonego projektu do konkursu "Małych ojczyzn" pt. "Dziedzictwo ziemi dla przyszłości..." organizowanego przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki RP. 
Od lat na zajęcia do klubu "Pod Burmistrzem" uczęszczali pasjonaci tego kunsztu rozwijając swój talent pod okiem mistrza.
Aktualnie zajęcia prowadzi uczennica Włodzimierza Naumiuka - Monika Jasiukiewicz skupiając wokół siebie kolejne pokolenia przyszłych rzeźbiarzy.
Zajęcia z rzeźby skierowane są do każdej grupy wiekowej, a poziom trudności dostosowany do możliwości uczestników.
Back to Top